Obsługujemy 2800 obiektów o powierzchni 1.700.000 m2

Kompleksowa obsługa techniczna realizowana jest w oparciu o techniczne zespoły stacjonarne oraz mobilne - dostępne 24h/7dni w tygodniu.

Posiadamy własne Contact Center oraz specjalistyczny software SYENBI FM do zarządzania obsługą techniczną - w tym zgłoszeniami awaryjnymi.

First PFM

Zapewniamy innowacyjne rozwiązania outsourcingowe wysokiej jakości. Dostarczamy technologię oraz zasoby niezbędne do uzyskania pożądanych rezultatów w zakresie technicznej obsługi nieruchomości. Nasz model biznesowy jest zaprojektowany tak, aby zapewnić kompleksową, płynną i elastyczną obsługę wszystkich obiektów i powiązanych urządzeń. First PFM wykorzystuje zestaw nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi informatycznych, które wspierają proces wykonania usługi od początku do końca.
Działamy w oparciu o doświadczenie i wypracowaną metodologię, która polega na dokładnym określeniu indywidulanych potrzeb Klienta. Nasza wykwalifikowana kadra przeprowadza szereg audytów każdej lokalizacji, dzięki czemu może sprecyzować unikalne wymagania placówki. Pozwala to na zastosowanie efektywnych rozwiązań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Obsługujemy

Realizujemy usługi zapewniające utrzymanie rynkowej wartości nieruchomości oraz sprawność techniczną budynków przez cały okres użytkowania.

Oferujemy doświadczenie,
wiedzę i kompetencje

Kompetencje

Zasady współpracy

Kluczowym elementem sukcesu w branży FM są wysokie kwalifikacje personelu, którymi możemy się pochwalić. Nasi menedżerowie i pracownicy posiadają ugruntowane doświadczenie we wszystkich dziedzinach wchodzących w skład szeroko rozumianego Facility Managementu:Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i zawsze staramy się dopasować do jego [potrzeb]. Finalny sposób rozliczania z naszymi Klientami ustalamy w drodze negocjacji.