LOGO_2

EUROS GEO PRO

Modułowa pompa ciepła

Typ glikol-woda

Jednosprężarkowa, rewersyjna pompa ciepła o mocy grzewczej od 28 do 54 kW. Specjalnie zaprojektowana do łączenia w kaskady o mocy całkowitej do 1400 kW. Elastyczny system sterowania umożliwia skomponowanie praktycznie dowolnego systemu grzewczego czy chłodniczego. Niezależny tryb pracy każdego modułu pozwala na jednoczesne grzanie i chłodzenie części instalacji odbiorczych
w sposób autonomiczny w oparciu o jeden układ dolnego źródła.

Dedykowany panel sterowania

Sensorowy panel komunikacyjny z barwnym wyświetlaczem OLED o wysokim kontraście

Bardzo cicha praca

Bardzo cicha praca dzięki zwiększonej izolacji akustycznej i trójpoziomowemu systemowi antywibracyjnemu

Oszczędność pieniędzy

Wysoka sprawność i żywotność przekłada się na ekonomiczną pracę urządzenia

Łagodny rozruch

Zastosowanie soft starters nawet pięciokrotnie obniża pobór mocy w trakcie rozruchu pompy, czym pozytywnie wpływa na żywotność i oszczędność pracy systemu

Protokół komunikacyjny ModBus

Zastosowanie jednego z najbardziej rozpowszechnionych przemysłowych protokołów komunikacyjnych powoduje wysoką kompatybilność urządzeń EUROS ENERGY z systemami BMS

Mobilna aplikacja sterująca

Aplikacja mobilna EUROS MOBILE umożliwia komfortowe sterowanie wewnątrz domowej sieci WLAN. Szybką zmianę trybów pracy. Mobilny dostęp do najważniejszych parametrów

Sprawność grzania

Wysoka sprawność grzewcza. COP jest to stosunek ilości otrzymanego ciepła do pobranej przez urządzenie energii elektrycznej

Sprawność chłodzenia

Bardzo wysoka sprawność chłodzenia. EER jest to stosunek ilości otrzymanego chłodu do pobranej przez urządzenie energii elektrycznej

Komfort obsługi Innowacyjna ergonomia

EUROS CONTROL – Innowacyjny dotykowy panel sterowniczy

Dużych rozmiarów ergonomiczny, dotykowy panel HD sensorowy do sterowania i kontroli pracy urządzenia. Dostęp do wszystkich funkcji
w trybie tekstowym. Bezpośredni dostęp do głównych parametrów urządzenia w trybie graficznym jak temperatura wewnątrz obiektu i ciepła woda użytkowa.

Łatwość obsługi serwisowej Przemyślany design

Specjalnie zaprojektowana szuflada, wysuwana z przodu
obudowy, umożliwia serwisantowi bezpośredni dostęp
do układu sterowania bez demontowania obudowy.

Pompa ciepła EUROS GEO PRO została zaprojektowana z uwzględnieniem
uwarunkowań projektowania wzorniczo – ergonomicznego. Urządzenie
posiada obudowę zwartą, jednorodną i monolityczną. Zaprojektowano
innowacyjne rozwiązanie – wysuwany przedni panel z komorą sterowania ułatwiający obsługę serwisową.

Modułowe system pomp ciepła Euros

System modułowych pomp ciepła EUROS GEO PRO umożliwia łatwe skalowanie zestawu grzewczego- chłodniczego i dopasowanie jego mocy do obsługiwanego obiektu. Unikalną cechą systemu jest możliwość jednoczesnej pracy w trybie grzewczym i chłodniczym.

Modułowy system pomp ciepła Euros Geo umożliwia łatwe skonfigurowanie rozbudowanego źródła ciepła lub chłodu zarówno dla obiektu komercyjnego (np. fabryki czy hotelu ) jak i dla luksusowej rezydencji. Niski koszt eksploatacji oraz bardzo wysokie bezpieczeństwo użytkowania uzyskano dzięki sekwencyjnej pracy poszczególnych pomp ciepła Euros Geo w kaskadzie. Zaawansowany system automatyki umożliwia pracę jednocześnie w trybie grzewczym i chłodniczym. W razie awarii któregokolwiek z modułów może on być poddany serwisowi bez konieczności zatrzymania całej maszynowni.

EUROS MOBILE

Mobilna aplikacja sterująca praca pomp ciepła.

Docelowe platformy: Android, iOS, Windows

Aplikacja mobilna EUROS MOBILE umożliwia komfortowe sterowanie wewnątrz domowej sieci WLAN wszystkich obiegów grzewczych w instalacji grzewczej. Zmianę trybów pracy AUTO, TIME, AWAY. Szybki dostęp do najważniejszych nastaw. Tygodniowe programowanie czasowe głównych parametrów urządzenia, temperatury, powietrza i ciepłej wody. Oryginalny interface graficzny i dźwiękowy ułatwiający przeglądanie nastaw czasowych. Identyfikacja stanów alarmowych urządzenia na pulpicie głównym. Aplikacja wyświetla również dane dotyczące eksploatacji i zużycia.

TELEMETRIA EUROS

Aplikacja monitorująca prace urządzeń zainstalowanych w obiektach.

System telemetryczny jest zaawansowanym narzędziem pozwalającym
na akwizycje danych z układów grzewczo – chłodniczych. Obszerna baza danych umożliwia analizę zmienności poszczególnych parametrów pracy urządzeń oraz warunków w pomieszczeniach w celu optymalizacji funkcjonowania danej instalacji.

Certyfikaty jakościowe

Nasze produkty posiadają wysokie parametry techniczne i użytkowe co zostało potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Nasze pompy ciepła spełniły wymagania i zyskały akceptację międzynarodowych instytutów. Rekuperatory spełniają wymagania Passive House a dodatkowo dzięki opatentowanemu wymiennikowi z miedzi uzyskały certyfikat Cu+. Potwierdza on właściwości przeciwdrobnoustrojowe naszego rozwiązania, czyniąc go bezkonkurencyjnym w takich miejscach jak szpitale czy laboratoria.

Najważniejsze certyfikaty:

– Passive  House
– Antimicrobal Copper Cu+
– Atest Higeniczny

Zapytaj o produkt

Formularz kontaktowy