nowoczesna-technika
EUROS-GEO-PRO

EUROS GEO PRO

Modułowa pompa ciepła

Typ glikol-woda

Euros Geo Pro to jednostopniowa, rewersyjna pompa ciepła o mocy grzewczej od 28 do 54 kW. Jest specjalnie zaprojektowana do kaskadowania do łącznej mocy 1400 kW. Elastyczny system sterowania pozwala na skomponowanie praktycznie dowolnego systemu ogrzewania lub chłodzenia. Niezależny tryb pracy każdego modułu pozwala na jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie części instalacji odbiorczej w sposób autonomiczny w oparciu o jeden system dolnego źródła.

EUROS GEO PRO

Dedykowany panel sterowania

Sensorowy panel komunikacyjny z barwnym wyświetlaczem OLED o wysokim kontraście

Bardzo cicha praca

Bardzo cicha praca dzięki zwiększonej izolacji akustycznej i trójpoziomowemu systemowi antywibracyjnemu

Oszczędność pieniędzy

Wysoka sprawność i żywotność przekłada się na ekonomiczną pracę urządzenia

Łagodny rozruch

Zastosowanie soft starters nawet pięciokrotnie obniża pobór mocy w trakcie rozruchu pompy, czym pozytywnie wpływa na żywotność i oszczędność pracy systemu

Protokół komunikacyjny ModBus

Zastosowanie jednego z najbardziej rozpowszechnionych przemysłowych protokołów komunikacyjnych powoduje wysoką kompatybilność urządzeń EUROS ENERGY z systemami BMS

Mobilna aplikacja sterująca

Aplikacja mobilna EUROS MOBILE umożliwia komfortowe sterowanie wewnątrz domowej sieci WLAN. Szybką zmianę trybów pracy. Mobilny dostęp do najważniejszych parametrów

Sprawność grzania

Wysoka sprawność grzewcza. COP jest to stosunek ilości otrzymanego ciepła do pobranej przez urządzenie energii elektrycznej

Sprawność chłodzenia

Bardzo wysoka sprawność chłodzenia. EER jest to stosunek ilości otrzymanego chłodu do pobranej przez urządzenie energii elektrycznej

Komfort obsługi Innowacyjna ergonomia

EUROS CONTROL – Innowacyjny dotykowy panel sterowniczy

Ergonomiczny, dotykowy panel sensoryczny HD do sterowania i monitorowania pracy urządzenia. Tekstowy dostęp do wszystkich funkcji. Bezpośredni dostęp do głównych parametrów urządzenia w trybie graficznym, takich jak temperatura wewnętrzna i ciepła woda.

Łatwość obsługi serwisowej
Przemyślany design

Szuflada zaprojektowana specjalnie do wysuwania z przodu obudowy umożliwia serwisowi bezpośredni dostęp do jednostki sterującej bez konieczności zdejmowania obudowy.

Pompa ciepła EUROS GEO PRO została zaprojektowana z uwzględnieniem wzorców konstrukcyjnych i ergonomicznych. Urządzenie charakteryzuje się zwartą, jednorodną i monolityczną obudową. Zaprojektowano innowacyjne rozwiązanie w postaci wysuwanego panelu przedniego z komorą sterowania, który ułatwia serwisowanie.

Modułowe system pomp ciepła Euros

Modułowy system pomp ciepła EUROS GEO PRO umożliwia łatwe skalowanie systemu grzewczo – chłodzącego i dopasowanie jego mocy do obsługiwanego obiektu. Unikalną cechą systemu jest możliwość jednoczesnej pracy w trybie grzania i chłodzenia.

Modułowy system pomp ciepła Euros Geo pozwala na łatwą konfigurację zaawansowanego źródła ciepła lub chłodu zarówno dla budynków komercyjnych (np. fabryk czy hoteli), jak i luksusowych rezydencji. Niskie koszty eksploatacji oraz bardzo wysokie bezpieczeństwo użytkowania uzyskano dzięki sekwencyjnej pracy poszczególnych pomp ciepła Euros Geo w kaskadzie.

Zaawansowany system automatyki umożliwia pracę w trybie grzania i chłodzenia jednocześnie. W przypadku awarii któregoś z modułów można go serwisować bez konieczności zatrzymywania całej elektrowni.

EUROS MOBILE

Mobilna aplikacja sterująca praca pomp ciepła.

Docelowe platformy: Android, iOS, Windows

Aplikacja mobilna EUROS MOBILE umożliwia wygodne sterowanie wszystkimi obiegami grzewczymi w systemie grzewczym z poziomu domowej sieci WLAN. Możliwość zmiany trybów pracy AUTO, CZASOWY, AWARYJNY. Szybki dostęp do najważniejszych ustawień. Tygodniowy harmonogram czasowy głównych parametrów urządzenia, temperatury, powietrza i ciepłej wody. Oryginalny interfejs graficzny i dźwiękowy ułatwia przeglądanie ustawień czasowych. Identyfikacja stanów alarmowych urządzenia na głównej tablicy rozdzielczej.

Aplikacja wyświetla także dane dotyczące eksploatacji i zużycia.

TELEMETRIA EUROS

Aplikacja monitorująca prace urządzeń zainstalowanych w obiektach.

Telemetria systemowa to zaawansowane narzędzie pozwalające na akwizycję danych z systemów grzewczych i chłodniczych. Rozbudowana baza danych umożliwia analizę zmienności poszczególnych parametrów pracy urządzeń oraz warunków panujących w pomieszczeniach w celu optymalizacji funkcjonowania danej instalacji.

Certyfikaty jakościowe

Nasze produkty posiadają wysokie parametry techniczne i użytkowe co zostało potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Nasze pompy ciepła spełniły wymagania i zyskały akceptację międzynarodowych instytutów. Rekuperatory spełniają wymagania Passive House a dodatkowo dzięki opatentowanemu wymiennikowi z miedzi uzyskały certyfikat Cu+. Potwierdza on właściwości przeciwdrobnoustrojowe naszego rozwiązania, czyniąc go bezkonkurencyjnym w takich miejscach jak szpitale czy laboratoria.

Najważniejsze certyfikaty:

– Passive  House
– Antimicrobal Copper Cu+
– Atest Higeniczny

nowoczesna-technika

Zapytaj o produkt

Formularz kontaktowy